Tranh Đẹp

Khám phá tranh Xaime Quessada trừu tượng hay lập thể

Tranh Xaime Quessada trừu tượng hay lập thể. Tranh trừu tượng và tranh lập thể là gì thì mời các bạn chưa biết hỏi anh google nhé. Thỉnh thoảng ghé qua nhà ông bạn họa sĩ mà gặp đang ông bẹn đang pha mầu chỉ muốn nhảy bổ vào nghịch chút cho thỏa mãn. Nói

Tuyển tập tranh sơn dầu Rudolf Ernst

Tranh sơn dầu Rudolf Ernst. Rudolf Ernst sinh năm 1854 mất năm 1932 họa sĩ người áo sống tại Pháp đã từng du hành qua Spain, Morocco, Egypt trong sự nghiệp hội họa

Sưu tầm tranh Daniel F. Gerhartz họa sĩ ấn tượng đương đại

Tranh Daniel F. Gerhartz họa sĩ ấn tượng đương đại. Daniel F. Gerhartz sinh năm 1965 là một trong số ít những họa sĩ mà Đẹp Drama đặc biệt yêu thích từ những ngày đầu tiên chơi bời với màu sắc cùng với một vài họa sĩ khác trong thể loại tranh sơn dầu này.

Tổng hợp tranh đẹp của Stanley Spencer

Tranh đẹp Stanley Spencer. Stanley Spencer một họa sĩ thuộc Liên Hiệp Anh mà nhắc lại một chút cho nó đỡ quên liên hiệp Anh gồm England, Northern Ireland, Wales.

Bộ sưu tập tranh sơn dầu phong cảnh Thomas Moran

Tranh sơn dầu phong cảnh Thomas Moran. Thomas Moran (1837 – 1926 )lại một họa sĩ UK khác cùng quê với Stanley Spencer mà hôm trước gửi đến các bạn.

Tổng hợp các bức tranh của Seymour Joseph Guy

Tranh Seymour Joseph Guy. Một trong những họa sĩ người Anh sống vào cuối thế kỷ 19 thời kỳ mà Tranh tả thực được coi là một hình thức để lưu lại những khoảnh khắc của ký ức.