Khám phá tranh Xaime Quessada trừu tượng hay lập thể

Tranh Xaime Quessada trừu tượng hay lập thể. Tranh trừu tượng và tranh lập thể là gì thì mời các bạn chưa biết hỏi anh google nhé.

Thỉnh thoảng ghé qua nhà ông bạn họa sĩ mà gặp đang ông bẹn đang pha mầu chỉ muốn nhảy bổ vào nghịch chút cho thỏa mãn. Nói thế thích thì thích thật nhưng bảo ngồi 4-5 tiếng để cho ra một cái gọi là tác phẩm thì cũng mệt lòi pha.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *